تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • .:: روستای پیروز -پری::. - جملات حكیمانه
  لطفا در بخش نظرات ،نظر و انتقاد خودتان را مطرح فرمائید
  حدیث موضوعی

  مرتبه
  تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393
  آﺩﻣﺎ ﺩﻭ ﺟﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ
  ﯾﺎ ﻏﺮﻭﺭﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺬﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ
  ﯾﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭﺷﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ..

  ﺯﻧﺎﻥ، ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.

  ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

  ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﺎﻧﺘﯽ ﺭﺍ
  ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

  اما ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ؛

  ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
  ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
  ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
  ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ.

  ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ...

  ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮ ....

  ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟ !

  ﺍﯾﻦ، ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ....

  ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ...

  ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ، ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ
  ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ....

  ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍهی ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ .... .

  ﺗﻮ!
  ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ ... .
  ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ
  ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ....

  ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ

  ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ
  ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ....
  ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ.......


  چند روز پیش که رفتم وام بگیرم
  مسوولش گفت به ازای هر ۵میلیون تومن یه ضامن باید بیاری.
  با خودم حساب کردم دیدم اون آقای عزیز دل برادر
  که ۶۵هزار میلیارد تومن وام گرفته ۱۳میلیون ضامن نیاز داره.
  خب این تعداد کارمند در کشور ما نیست.
  بنابراین برای تکمیل کادر ضامنهاش باید از کارمندهای کشورهای
  افغانستان،ترکمنستان،آذربایجان و تاجیکستان کمک بگیره.
  بعد حساب کردم دیدم اگه بانک بخواد برای این ضامنها پرونده تشکیل بده.
  هر ضامن اگه مدارک و فرمهاش ۱۰صفحه بشه کل صفحات پرونده ش
  میشه ۱۳۰میلیون صفحه کاغذ A4.
  که برای بایگانی این تعداد پرونده و کاغذ نیاز به یک مجتمع چند طبقه ست.
  خداییش خیلی دلم بحال بانک سوخت !!!!!!
     طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
  نظر سنجی
  آیا از عملکرد مدیران و موقعیت شهر زنگنه راضی هستید ؟  امکانات سایت
  پیوند های روزانه
  تبادل بنر
  رهبری

  ریاست جمهوری

  رجانیوز

  دانشنامه قرانی